Hvordan har arbeidet rundt black friday utviklet seg de siste årene?

INMA inviterer til Web Analytics Wednesday i samarbeid med vår faggruppe for Webanalyse. Arrangementet avholdes onsdag 29. november, hos Knowit i Oslo.

Meld deg på WAW her!

Det blir pizza og mingling med alle som har interesse for webanalyse – og tre faglige innlegg. En av disse innlegge er ”Black Friday” av Magnus Olsen fra RED Performance.

Hvordan har arbeidet rundt black friday utviklet seg de siste årene?
Ettersom datamengden blir større, og annonseplattformene i større og større grad lar deg benytte den i annonseringen er dette noe som har endret seg mye de siste årene. Det er ikke lenger nok å bare være tilstede, for det blir dyrere og dyrere, så man må gjøre avveininger og tilpasse seg så man når ut til de riktige personene.

Klarer man å nyttiggjøre seg av læringen fra dette videre for å optimalisere inn mot julehandelen?
I liten grad. Salgene som skjer på Black Friday er i stor grad motivert av tilbud, og med en gang de er borte vil folk agere mer normalt og handle ut i fra faktisk etterspørsel. Sånn sett blir Black Friday mer unntaket fra normalen i form av handlemønstre.

Meld deg på WAW her!

Meny
Skroll til toppen