AdWords: Hva er en kampanje og hvorfor dele opp i kampanjer?

En søkekonto er som regel bygget opp av et sett med kampanjer. At det kalles for kampanjer er for mange litt forvirrende. Det skyldes i stor grad at ordet kampanje forbindes med en tidsavgrenset aktivitet. Annonsering i søkemotorer kategoriseres ofte som Always On kommunikasjon, og ordet kampanje kan dermed virke misvisende.

Tar man derimot utgangspunkt i at en kampanje defineres som en eller flere aktiviteter beregnet for å oppnå et visst mål, så gir dette begrepet mer mening innenfor området søkemotormarkedsføring.

Med mål som utgangspunkt er det enklere å forklare hvorfor en søkekonto er oppdelt i flere kampanjer. En søkekonto, altså alle søkeordene som en annonsør byr på, kan ha mange forskjellige mål. Eksempelvis er det vanlig at en søkekonto inneholder søkeord som tilsvarer merkevaren eller produktet, såkalt brandsøkeord. Merkevaresøkeordene har ofte andre mål enn andre søkeord i kontoen. Merkevaresøkeord koster som regel mindre enn de mer generelle søkeord i kontoen, og har med det også en lavere kostnad per konvertering. Disse søkeordene samles dermed i egne kampanjer, som optimaliseres mot bestemte mål.

Kampanjeinnstillinger i Adwords
Målene er altså bestemmende for hvordan man deler opp søkeord i ulike kampanjer. På toppen av dette kommer også det rent tekniske aspektet i Adwords. Det finnes egne innstillinger på kampanjenivå.

  • Budsjett. Hver kampanje har et dagsbudsjett, det vil si hvor mye man er villig til å betale per dag for dette settet med søkeord (det betyr ikke nødvendigvis at man bruker hele budsjettet)
  • Periode. Start- og sluttdato settes på kampanjenivå, i tillegg til en eventuell annonseplan. For eksempel kan en kampanje settes til å være aktiv kun mellom klokken 15 og 19 mandag til fredag uke 42.
  • Geografisk målretting. På kampanjenivå styrer man også hvor annonsene skal vises rent geografisk. Det vil si at man kan ha to kampanjer med samme søkeord aktive til ethvert tidspunkt, hvor den ene kun vises i Bergen og den andre vises i Oslo. En slik strategi kan være fornuftig dersom budskapet i de to byene er ulikt.

Viktig å definere mål
Har du bare et mål med søkemotormarkedsføringen din så er det ikke sikkert du behøver å dele opp kontoen din i forskjellige kampanjer. Når det er sagt så bør du da ta et skritt tilbake og spørre deg selv; har jeg egentlig flere mål med dette? Og hvis nei; bør jeg ha det? Erfaringsmessig ønsker man seg ofte i både pose og sekk, hvilket, som med all annen markedsføring, er et umulig mål å oppnå. Kampanjeoppdelingen «tvinger deg» derimot til å ta noen valg, og på den måten vil du oppnå bedre resultater for de målene som er viktigst for deg.

Meny
Skroll til toppen