5 kjappe om miljø med Kai, Administrerende direktør i Princess-Gruppen AS


Kai Gulbrandsen er administrerende direktør i Princess-Gruppen AS. Han er en av foredragsholderne på Miljøseminaret 22. juni.

Hva handler et grønt skifte om for deg?
Begrepet «grønt skifte» er et buss word. Et utrykk som brukes på ulike måter i ulike sammen henger. Det tolkes ulikt blant ulike personer/bedrifter. For oss handler det konkret om miljø og bærekraft. Rent konkret handler det om å tenke bærekraft i forhold til våre produkter og under produksjon av våre produkter. Vi er opptatt av konkrete saker som råvarer, kjemikaliebruk, kvalitet og etikk.

Hva tror du er den største utfordringen med et grønt skifte?
At begrepet brukes på ulike måter i ulike sammenhenger. Ofte våger man ikke være konkret nok. Grønt skifte blir fort veldig komplisert og overordnet, dette går på bekostning av kanskje enklere konkrete tiltak som vil gi miljøeffekt.

Hvilke konkrete handlinger mener du kan være med på å påvirke næringslivet i riktig retning?
«Gulerøtter fremfor tvang». Kan man koble økonomi til etikk/miljø vil næringslivet gå i riktig retning.

Hvilke fordommer møter du blant folk flest når det kommer til diskusjon og snakk om miljø?
Møter sjeldent fordommer. Men erfarer at man ofte prater overordnet og på «makro» nivå. Vanskelig da å se for seg hva man kan gjøre i egen organisasjon med begrensede ressurser.

Kan du nevne én konkret fortjenestemulighet som åpner seg for bedrifter, som er unikt for det grønne skifte?
Nye forretningsområder. For tradisjonelle bedrifter skjer det stadig en produktutvikling og for enkelte nye forretningsmuligheter. Ser man på varehandelen så langt i 2017 er det få helt nye produkter, men mange eksisterende produkter som miljømessig er av bedre kvalitet enn forgjengerne. Om dette ikke er en ny fortjeneste mulighet så viser det at skal man kunne konkurrere i fremtiden må man tilby produkter hvor miljøhensyn er en sentral «kvalitet»

Meld deg på her! Arrangementet er gratis for INMA og VIRKE-medlemmer, og koster 500 kr. eks. MVA for andre.

Meny
Skroll til toppen