5 kjappe om det grønne skiftet med Camilla fra Virke


Camilla Skjelsbæk Gramstad jobber i Næringspolitisk avdeling i Hovedorganisasjonen Virke og er ansvarlig for miljø og bærekraft. Hun er både konferansier og foredragsholderne på Miljøseminaret 22. juni. 

Hva handler et grønt skifte om for deg? 
Det grønne skiftet handler om nye måter å produsere, forbruke, markedsføre og så gjenbruke ressursene våre.  Og det kommer i alle bransjer og i alle bedrifter, det er kun et spørsmål om tid.

Hva tror du er den største utfordringen med et grønt skifte?
Utfordringen er å få alle til å forstå at det gjelder alle.  Alle tror det angår alle andre, bare ikke egen bedrift!  Sånn sett er utfordringene helt like på miljø og på digitalisering. Alle tror andre bransjer vil endres, bare ikke egen.

Hvilke konkrete handlinger mener du kan være med på å påvirke næringslivet i riktig retning?
Jeg har stor tro på kreativitet og innovasjonsevnen i næringslivet. Når man først bestemmer seg for noe er det ingen grenser for hvilke problemer vi kan løse.  Å sette en visjon om å bare selge miljømerkede produkter,  å fase ut giftige kjemikalier eller lete etter nye innsatsfaktorer kan sette i gang mye.  Ledere som setter tema på dagsorden og leter etter både bærekraftige og lønnsomme løsninger der ute må til.  Og det fins mange gode løsninger,  man må bare sette seg inn i problemstillingen og lete etter nye løsninger!  Se på Adidas som 3Dprinter sko laget av marin plastforsøpling!  Løser et stort problem og tjener penger samtidig – hva er bedre enn det?

Hvilke fordommer møter du blant folk flest når det kommer til diskusjon og snakk om miljø?
Dessverre fins enkelte fordommer som at miljø må være kjedelig, og at bærekraft ikke er kult nok.   Nettopp derfor trengs markedsførere og reklamefolk som kan selge et budskap!  Og Carlings nye svanemerkede jeans beviser vel en gang for alle at å tro at miljø er ukult bare handler om innstilling?

Kan du nevne én konkret fortjenestemulighet som åpner seg for bedrifter, som er unikt for det grønne skifte? 
For det første handler det om å redusere risiko, både for omdømmetap og for konkret ressursmangel.  Og så må hver bedrift lete etter sine muligheter i det grønne skiftet.  Det kan være å tilby det mest bærekraftige produktet, som Carlings og Cubus nå gjør med jeans,  eller  å tilby helt nye produkter, som Salvatore Ferragamo som har laget tekstiler av appelsinskall, et restprodukt etter juiceproduksjon. For bedrifter som er leverandører til offentlig sektor vil de nå ikke lenger vil få delta i konkurranser hvis de ikke kan dokumentere miljøprestasjonen sin.   Det grønne skiftet er ikke bare en mulighet, det handler om overlevelse for dagens små og store bedrifter.

Meld deg på her! Arrangementet er gratis for INMA og VIRKE-medlemmer, og koster 500 kr. eks. MVA for andre.

Meny
Skroll til toppen