5 Kjappe om miljø med Elena fra Nielsen

Elena Eriksen jobber i AC Nielsen Norge som senior rådgiver innen forretningsutvikling. Hun er en av foredragsholderne på Miljøseminaret 22. juni.

Hva handler et grønt skifte om for deg?
Grønt skifte betyr at vi må gjøre endringer i måten vi forbruker ressursene på. Hver enkel bør og kan være med. Ved å foreta noen bevisste valg i hverdagen føler jeg at jeg bidrar til det store fellesmålet, jeg tar også for meg oppgaven med å påvirke andre i denne retningen.

Hva tror du er den største utfordringen med et grønt skifte?
Grønt skifte innebærer endring i våre vaner. Vaneendring generelt er krevende, og det mest krevende med tanke på grønt skifte er å overbevise hver enkel om at de små valgene vi gjør betyr noe i den store sammenhengen.

Hvilke konkrete handlinger mener du kan være med på å påvirke næringslivet i riktig retning? 
Det er bunnlinjen som er topp prioritet for alle de kommersielle aktørene. For de børsnoterte selskapene er også aksjekursen en indikator på bedriftens helse. Konkrete handlinger som bringer langsiktig vekst og/eller minimerer risiko for økonomiske tap blir prioritert. Kundene må vise viljen til å belønne bedriftene som satser på bærekraftige løsninger og straffe andre som ikke gjør det, da vil flere komme på banen på tilbudssiden.

Hvilke fordommer møter du blant folk flest når det kommer til diskusjon og snakk om miljø?
Jeg møter ikke så mange fordommer, men mye usikkerhet blant folk. Det er fortsatt mange som ikke vet nok om hvordan de selv kan bidra, hvilke produkter de bør velge, og hvilke budskap de skal tro på.

Kan du nevne én konkret fortjenestemulighet som åpner seg for bedrifter, som er unikt for det grønne skifte? 
Jeg kjenner best til dagligvarebransjen fra innsiden. I Nielsen Norge ser vi at salg av miljømerkede dagligvareprodukter viser en sterk økning. Det er strenge krav til å få miljømerket på en vare, men det vil lønne seg å gjøre det. Det er også viktig å kommunisere budskapet. Hvorfor er dette produktet et bedre valg fremfor varen ved siden av i butikken? Bærekraftige merkevarer som lykkes best med å få flest forbrukere med på reisen, vil også være vinnere i markedet på lang sikt.

 

Meld deg på her! Arrangementet er gratis for INMA og VIRKE-medlemmer, og koster 500 kr. eks. MVA for andre.

Meny
Skroll til toppen