Interesseorganisasjonen for digital markedsføring og kommunikasjon

Salgsvilkår og vilkår for inma.no

Disse salgsvilkårene gjelder alle INMAs arrangementer, med unntak av Gulltaggen, som har egne vilkår, se gulltaggen.no.

Betalbare arrangementer
Påmeldingsfrist angis for hvert enkelt arrangement.

Rabatterte billetter refunderes ikke (billetter bestilt med rabattkode eller som early bird), men navn på billetter kan endres ved å gi oss beskjed på info@inma.no, senest dagen før. Rabatterte billetter faktureres umiddelbart, med kredittid 10 dager.

Ved skriftlig avbestilling til info@inma.no senest 2 uker før selve arrangementet innvilges full refusjon. Begrunnelse er ikke nødvendig.

Billetter kan ikke avbestilles senere enn 2 uker før selve arrangementet. Dette har vi valgt, fordi det da blir vanskelig for oss å selge billetten videre. Sykdom eller andre forhold utenfor INMAs kontroll aksepteres ikke som grunn for avbestilling.

Navn på billetten kan fortsatt endres ved å gi oss beskjed på info@inma.no senest dagen før arrangementet.

Faktura sendes umiddelbart etter påmeldingsfristens utløp og med kredittid lik 10 dager. Dersom du ønsker lengre kredittid må dette angis ved bestilling.

Gratisarrangementer
Arrangementer som markedsføres som ”gratis” er gratis for INMA-medlemmer, men koster kr. 500,- for deltakere som ikke er medlem av INMA.

For betalende deltakere gjelder samme salgsvilkår som for betalbare arrangementer.

Av hensyn til at gratisarrangementer ofte fylles opp fort, ber vi om at påmeldte deltakere som ikke kan komme gir oss beskjed om dette ASAP på info@inma.no, slik at vi kan frigjøre plassen til andre.

Sponsorer / utstillere
Faktura til sponsorer / utstillere sendes umiddelbart etter signert avtale. Kredittid settes til 30 dager.

 

Vilkår for publisering av innhold på inma.no
Skal du publisere innhold på inma.no, som et blogginnlegg, må ditt firma være medlem av INMA. Selv om det er mulig å legge ut innhold uten være medlem, så betyr ikke det at det er lov. Send inn det du vil publisere til info@inma.no.

Utvikling og hosting: Senson AS

Meny